Tlumočnické a překladatelské služby

obrazekZeme

Potřebujete profesionální překlad / tlumočení v jazykové kombinaci čeština-němčina?

Můžete se spolehnout na bohaté zkušenosti, které jsem získala jako soudní tlumočnice a překladatelka za léta praxe.

Od roku 1998 pracuji jako OSVČ.

Jsem členkou Komory soudních tlumočníků ČR.

Překlady a tlumočení z/do němčiny

Zkušenosti s překlady a tlumočením mám například v těchto oborech:

  • strojírenství, stavebnictví, chemie
  • ekologie, odpadové hospodářství, čištění odpadních vod
  • systémy řízení kvality, ekonomika
  • automobilový průmysl, elektronika
  • průmyslové stroje, tiskařské stroje, elektrotechnika
  • povrchové úpravy, hornictví, průmyslové technologie
  • zdravotnické prostředky, právo, obchod, daňové poradenství

Ráda se připravím na jakékoli nové téma.