Překlady a tlumočení v německém jazyce

Překlady, odborné překlady

 • technické
 • právní
 • ekonomické a další texty

např.: příručky, návody, bezpečnostní listy, technické zprávy, statické výpočty, audity, zápisy z jednání, výroční zprávy, výkazy, účetní závěrkySoudní překlady

 • pro potřeby úřadů z němčiny do češtiny
 • překlady pro soudy a statutární orgány

např.: statutární listiny, právní dokumentace, notářské zápisy, listiny, dokumenty, vysvědčení a další osobní doklady, firemní dokumentace, soudní listinyTlumočení

 • bilaterální
 • doprovodné
 • konsekutivní
 • simultánní
 • šušotáž
 • kabinové tlumočení

např.: obchodní jednání, školení, semináře, prezentace, konference, sympózia, technická školení, porady, valné hromadySoudní tlumočení

 • jednání u soudu
 • na policii
 • na úřadech
 • u notáře